De beste zorg door onderlinge samenwerking en vertrouwen"

Mediation in de Gezondheidszorg

In de sector zorg spelen vaak meerdere belangen tussen partijen. Uiteraard staan de cliënten/patiënten op nummer 1. Om hen de best mogelijke zorg te geven, is samenwerking tussen de betrokken artsen, specialisten en andere zorgprofessionals essentieel.

EllenMediation begeleidt sinds 2017 artsen in hun maatschappen of vakgroepen. Met name (team)coaching en intervisie vormen een overzichtelijke investering in elkaar. Dat geeft meer werkplezier én resultaat in de samenwerking.

Persoonlijke coaching – ‘Ambities weer helder’
Bij EllenMediation kunnen artsen en a(n)iossen ook terecht voor coaching in hun persoonlijke ontwikkeling en groei. Veelvoorkomende thema’s zijn verheldering van ambities en effectiever (samen)werken. Welke keuzes en focus geven jou energie? Hier gaan we aan werken, zodat je er niet alleen in je vakgebied, maar ook privé baat bij hebt.

Moderation – ‘Met elkaar in gesprek’
In sommige gevallen is een moderator nodig voor begeleiding bij lastige kwesties in een academische setting, bij cultuur- en hiërarchie-issues, gebrek aan onderling vertrouwen en eenduidige bedrijfsvoering. Deze sessies vinden doorgaans plaats in het ziekenhuis en zijn geschikt voor directies, management en raden van bestuur van (academische) ziekenhuizen.

Mediation – ‘Nieuw perspectief voor alle partijen’
Zijn er conflicten op de werkvloer, dan kan mediation een bevredigende oplossing bieden. Onderlinge relaties tussen betrokkenen raken hierdoor niet beschadigd. Onder begeleiding van de objectieve mediator ontstaat een nieuw perspectief.

EllenMediation is lid van de VMG, de vereniging mediators in de gezondheidszorg. Alle leden hebben ervaring in de sector zorg, in de breedste zin des woords. Ze kennen de sector, de ontwikkelingen, de spelers en de belangen, waardoor bemiddeling vaak in relatief korte tijd kan worden afgerond. De kosten van mediation worden meestal door partijen gedeeld, wat ten opzichte van een rechtszaak aanzienlijk in kosten kan schelen

Zorgcoaching en mediation bij Ellen

  • Herstel van (onderling) vertrouwen
  • Begeleiding bij cultuur- en hiërarchie-issues
  • Bekend met complexiteit academische setting
  • Expertise in (team)conflicten en (team)coaching
  • Toekomstgerichte, systemische aanpak
  • Kort, concreet en resultaatgericht traject
Maak een afspraak

Reviews

Chirurg over teamcoaching: “Wij zetten twee keer per jaar preventief de Ellen-sessie in. Jij zorgt dat de hiërarchie tussen ons wegblijft.”

Directeur bedrijfsvoering over mediation: “Wij zijn weer in gesprek met elkaar door je neutrale en doortastende aanpak.”

Psychiater in intervisie: “Het is behoorlijk lastig om diepgewortelde patronen te doorbreken. Inmiddels hebben we in samenwerking met EllenMediation een start gemaakt ze te bespreken.”

RvB lid over coaching: “Heel fijn dat je de academische medische wereld goed kent en weet hoe de hazen lopen. Iemand van buitenaf kan juist die spiegel voorhouden

Contact

Stuur me een e-mail en vertel me waar je bent in het proces.

Wij proberen samen met u en uw conflictpartner tot een oplossing te komen.