Wij proberen samen tot een oplossing te komen"

Werkwijze

Een mediationtraject bestaat uit een aantal stappen:

Kennismakingsgesprek

Ik start al mijn mediationtrajecten met een kosteloos intakegesprek. Het is ontzettend waardevol dat jullie in onderling overleg hebben besloten om een persoon jullie beider belangen te laten behartigen. Het kennismakingsgesprek heeft als doel om te bepalen of er over en weer voldoende vertrouwen is om het scheidingstraject te starten. Tijdens dit gesprek wordt het mediationproces uitgelegd en kunnen jullie al jullie vragen stellen. In dit gesprek wordt nog niet inhoudelijk op de zaak ingegaan.

Start mediation

In het eerste gesprek gaan we in op de ontstane situatie en achtergrond. Daarnaast inventariseren we gezamenlijk jullie wensen en behoeften.

Verloop mediation

Tijdens het mediationtraject bij een scheiding komen alle benodigde onderwerpen aan bod zoals:

 • kinderen en kinderalimentatie;
 • partneralimentatie;
 • de woning en inboedel;
 • het vermogen (bezittingen & schulden);
 • de pensioenen.

Voor een echtscheidingsmediation zijn gemiddeld 4-6 gesprekken nodig van max. 2 uur. Dit is afhankelijk van de uw situatie.

Afronding medation

Als jullie overal overeenstemming over hebben bereikt, gaan we de stukken opstellen. Meestal bestaan deze uit een convenant en een ouderschapsplan. In het convenant staan alle (financiële) afspraken tussen jullie en in het ouderschapsplan staan alle afspraken over de kinderen. Nadat het echtscheidingsconvenant is ondertekend dient deze een via een advocaat ingediend te worden bij de rechtbank. Ellen Mediation werkt samen met een familierechtadvocaat die dit voor u kan regelen. U hoeft dus niet naar een advocatenkantoor of naar de rechtbank.

Zodra het convenant door de rechtbank is goedgekeurd zal deze worden ingeschreven in de registers van de burgelijke stand.

Maak een afspraak

Diensten

Herziening ouderschapsplan

Aanleiding tot een evaluatie van het ouderschapsplan kan bijvoorbeeld zijn:

 • Verandering van behoefte van de kinderen
 • Wijziging inkomenssituatie
 • Verhuizing
 • Nieuwe relaties van de ouders
 • Gezondheidsklachten
 • Andere fase van de kinderen
 • Opvoedingskwesties
 • Wijzigingen in de zorgregeling
 • Nieuw huwelijk of geregistreerd partnerschap van een ouder
 • Gedragsproblemen van de kinderen
 • Afspraken worden niet nagekomen
 • Communicatie stagneert
 • Kosten zijn gestegen

Bovenstaande feiten kunnen een aanleiding zijn om opnieuw om de tafel te gaan zitten en te kijken of de afspraken die destijds zijn gemaakt nog passen. In een dergelijk gesprek kunnen jullie  alle zorgen, wensen en belangen bespreken en nieuwe afspraken maken, met als doel om de zorgregeling voor de kinderen zo goed mogelijk te laten verlopen. Want als deze regeling niet goed, verloopt dan zijn de kinderen daar de dupe van.Er zijn vaak een paar gesprekken nodig om weer verder te kunnen.

Herziening convenant en partneralimentatie

De hoogte van partneralimentatie wordt bepaald door de wettelijke maatstaven van behoefte en draagkracht. Fiscale en onvoorziene omstandigheden kunnen reden zijn om een eerder vastgestelde partneralimentatie te herzien. Hierbij worden alle aspecten die meewegen voor deze berekening opnieuw bezien.

De volgende situaties zouden aanleiding kunnen zijn om de partneralimentatie te herzien:

 • Veranderde inkomenssituatie
 • Veranderde situatie door nieuwe partner. Bv samenwonen/huwelijk
 • Wetswijzigingen

Alimentatieberekening

Wij kunnen altijd een alimentatieberekening voor u maken. Wij beschikken over de nieuwste software programma’s om deze berekening volgens de laatste fiscale regels te berekenen.

Opstellen ouderschapsplan

Voor kinderen tot 18 jaar moet er wettelijk door de ouders een ouderschapsplan worden opgesteld. Het is voor beide partijen prettig om alles omtrent de verzorging van uw kinderen duidelijk vast te leggen. Ik help jullie in dit traject. Voor kinderen tussen de 18 en 21 hoeft er geen ouderschapsplan opgesteld te worden maar moeten er wel financiële afspraken gemaakt worden over bijvoorbeeld eventuele studiekosten. Door duidelijke afspraken vast te leggen in een ouderschapsplan komt er rust voor de kinderen en voor jullie zelf.

Maak een afspraak

Contact

Stuur me een e-mail en vertel me waar je bent in het proces.

Wij proberen samen met u en uw conflictpartner tot een oplossing te komen.